Stanice metra Nádraží Holešovice bude od léta plně bezbariérová

Dopravní podnik hl. m. Prahy začne od soboty 21. ledna 2023 ve
stanici metra Nádraží Holešovice na lince C s přestavbou stávající zdvihací plošiny na
plnohodnotný a kapacitní výtah. Stavební práce potrvají do června letošního roku a vyžádají
si maximálně tři víkendová omezení v podobě uzavření severního vestibulu stanice. To první
bude o nadcházejícím víkendu. Po celou sobotu 21. ledna a neděli 22. ledna bude pro vstup
či výstup do/z metra na Nádraží Holešovice uzavřen severní vestibul stanice. Cestujícím
bude k dispozici jižní vestibul stanice, který vede do Plynární ulice. Podchod k vlakovému
nádraží bude otevřen a přístupný pouze u uliční úrovně.

V současnosti je stanice metra Nádraží Holešovice bezbariérově zpřístupněna pouze zdvihací
plošinou spojující nástupiště se severním vestibulem, tj. směr vlakové nádraží. Zařízení slouží
primárně pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace, resp. přepravu kočárků. Současné
řešení je zastaralé, pomalé a málo kapacitní s nosností maximálně 400 kg. Velikost kabiny plošiny
např. neumožňuje přepravu kola, protože se do ní nevejde a její rychlost je pouze cca 0,15 m/s.
Výtah, který místo zdvihací plošiny ve stanici metra Nádraží Holešovice DPP vybuduje, zajistí
násobně kapacitnější, bezpečnější a v neposlední řadě komfortnější bezbariérové zpřístupnění
stanice metra Nádraží Holešovice. Výtah bude mít nosnost až 1000 kg, kapacitu pro až 13 osob
a násobně vyšší rychlost 1 m/s. Při zdvihu necelých pět metrů dopraví cestující z nástupiště do
vestibulu a naopak za zhruba pět vteřin, zatímco současné zdvihací plošině to trvá více než
půlminutu.

Architektonické řešení výtahu – materiálů a barev – vychází z podmínek, které jsou dány
současným stavem, provozními požadavky a použitými technologiemi. Kvůli sjednocení budou na
stavbě použity stejné materiály jako ve stanici. Konstrukce výtahu bude v prostoru schodiště a v
úrovni nástupiště obložená deskami z tryskané světlé jemnozrnné žuly. Vnitřek výtahu bude tvořen
ocelovou konstrukcí s proskleným obvodovým pláštěm, a to včetně stropu. Sklo je bezbarvé,
bezpečnostní s průhledností cca 70 %. Dveře do výtahu budou v obou úrovních prosklené čirým
sklem s rámy v nerezovém provedení, v úrovni nástupiště je k nim přisazený rozvaděč také
v nerezovém provedení. Zasklení výtahu směrem do schodiště lícuje s obkladem stěny.
Stavební práce na odstranění zdvihací plošiny a výstavbě výtahu potrvají do letošního června.
Realizovat je bude společnost Brema, kterou DPP vysoutěžil jako zhotovitele loni ve veřejné
zakázce. Předpokládaná cena výstavby činí necelých 19 milionů korun. Stavba bude probíhat za plného provozu stanice, pouze s lokálními zábory a vyloučením provozu v severním vestibulu ve
třech víkendech. Po dobu stavby se stanice metra Nádraží Holešovice stane bariérovou. Výtah ve
stanici Nádraží Holešovice plánuje DPP zprovoznit v průběhu letošního června.

Bezbariérový přístup do stanice Nádraží Holešovice

 

zdroj + foto: DPP

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *