Praha 12 bude spolupracovat s Národní radou osob se zdravotním postižením ČR

Starosta městské části Praha 12 Vojtěch Kos a předseda Národní rady osob se zdravotním
postižením ČR Václav Krása podepsali 23. ledna 2023 Memorandum o spolupráci. Toto
memorandum je projevem ochoty spolupracovat na společných aktivitách ve prospěch osob se
zdravotním postižením.

Základními body spolupráce a vzájemné podpory jsou:
1. Odstraňování bariér a zpřístupňování veřejného prostranství a konzultace v rámci bezbariérového
užívání staveb na území MČ Praha 12 — NRZP ČR bude spolupracovat tak, že svými vyjádřeními,
stanovisky a odbornými zkušenostmi přispěje k odstraňování bariér a k co nejširšímu zpřístupnění
veřejnosti přístupných objektů.
2. Vzájemná spolupráce na přípravě bezbariérového prostředí v rámci rekonstrukcí budov, veřejných
prostranství a komunikací — MČ Praha 12 a NRZP ČR se domluvily na vzájemné spolupráci formou
konzultací při přípravě a realizaci nových projektů.
3. Vzdělávání veřejnosti — MČ Praha 12 i NRZP ČR budou v rámci svých aktivit a vybraných projektů
upozorňovat na problematiku zpřístupnění prostředí pro osoby se sníženou schopností pohybu a
orientace, a tím přispívat k šíření osvěty a všeobecnému vzdělávání v této oblasti.
4. Spolupráce v oblasti propagace a informování veřejnosti — MČ Praha 12 s NRZP ČR budou
o vybraných výsledcích své činnosti na poli zpřístupnění prostředí pro osoby se zdravotním
postižením a rovněž o výsledcích spolupráce po vzájemné domluvě informovat veřejnost a zájmové
skupiny prostřednictvím svých informačních kanálů a médií.
5. Podpora společných projektů — MČ Praha 12 a NRZP ČR budou vzájemně podporovat případné
projekty zaměřené na zpřístupnění prostředí pro osoby se zdravotním postižením.
„Je to zásadní obrat v přístupu městské části ke zdravotně postiženým. Všechny projekty budeme
konzultovat a společně tak vytvářet lepší Prahu 12,“ uvedl starosta Vojtěch Kos. Memorandum
o spolupráci vítá i Václav Krása, předseda Národní rady osob se zdravotním postižením ČR: „Vážíme si
změny postoje vedení městské části a těšíme se na vzájemnou spolupráci ve prospěch všech občanů,“
uvedl.

 

zdroj: Městská část Praha 12

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *