Velká Opatovská směna pomůže v rozvoji Prahy 11

Velká opatovská směna dostala zelenou. V únoru ji schválilo jak zastupitelstvo městské části Praha 11, tak i hlavního města Prahy. Týkat se bude celkem 180 pozemků.

„Velká část Jižního Města stojí na pozemcích, které jsou ve vlastnictví soukromých osob, restituentů a ten problém je samozřejmě s tím, že městská část Praha 11, ale i hlavní město Praha muselo platit nájemné za to, že ta veřejná prostranství, parky, ale i chodníky a komunikace jsou na pozemcích soukromých osob,“ řekl Jan Chabr, radní hl. m. Prahy.

„Cílem je zjednodušeně řečeno sjednotit vlastnictví pozemků tak, aby vlastnictví pozemků bylo na větších plochách, aby nebylo pět metrů jednoho pozemku patřících jednomu vlastníku vedle deset metrů patřících jinému vlastníku a tak dále. Zadruhé je to i náprava historických křivd, kterých se minulý režim dopustil na těch původních vlastnících,“ řekl Martin Sedeke, místostarosta MČ Praha 11.

Směna se týká mimo jiné například části Centrálního parku. Ten čeká v dohledné době celková rekonstrukce. Směněny budou ale i pozemky, které dnes slouží jako parkoviště.

„Pokud chceme budovat třeba parkovací domy nebo nějakým způsobem zvětšovat ty parkovací plochy, tak je opět důležité mít ty pozemky, které se nachází pod těmi parkovišti,“ řekl Martin Sedeke.

Velká opatovská směna se týká i některých rozvojových území. Jedním z nich je lokalita Opatov – Na Jelenách. Místo hodlá městská část do budoucna pokrýt zástavbou, která bude kombinovat služby, obchody, administrativu a bydlení. V rámci Velké opatovské směny navíc soukromí vlastníci doplatí městské části přes 52,6 milionu korun. Částku hodlá Praha 11 investovat do dalšího rozvoje Jižního Města, včetně veřejné vybavenosti.