V Poděbradech se konal Sportovní den mládeže

V Poděbradech byl zahájen už třetí ročník Sportovního dne mládeže. Soutěž každoročně láká velké sportovní talenty, které mají možnost utkat se o postupová místa do velkého finále.

„Jedná se už o třetí ročník této národní sportovní soutěže, do které je zapojeno 250 obcí a převážně škol, protože já vše domlouvám se školami. Každý ředitel může vybrat z ročníku třetí až osmé třídy 50 hráčů z této kategorie, kteří se utkají o tři postupová místa na to národní finále,“ řekl Jan Váňa, organizátor Sportovního dne mládeže.

Soutěžilo se celkem v pěti sportovních disciplínách. Jednalo se o fotbal, florbal, frisbee, házenou a tenis.

anketa

Do finálového turnaje poputuje z celé České republiky celkem 750 soutěžících. Ti se utkají v Městské sportovní hale v Poděbradech.

„My s panem magistrem Váňou spolupracujeme na této akci – Sportovním dni mládeže dlouhodobě, finančně i přispíváme na tento projekt z rozpočtu města. Samozřejmě ten největší přínos vidím v tom, vidíme a slyšíme to tady teď z reakcí samotných dětí a žáků především prvního stupně, že to je projekt, který je zaměřen na jejich aktivní využívání volného času na pohyb, který je pochopitelně u té dětské populace velmi důležitý,“ řekl Roman Schulz, místostarosta Poděbrad.

Letos se bude finále konat od 3. do 4. prosince. Své síly v rámci turnaje změří kraje z celé republiky a zvolen bude i národní šampion.