Středočeská záchranka zvyšuje odbornost záchranářů

Zdravotnická záchranná služba Středočeského kraje zapojila od 1. dubna do provozu zdravotnické záchranáře urgentní medicíny. Ti budou moci na základě doplněného vzdělání poskytnout pacientům v terénu specializovanou péči.

„Doposud je jasně strukturované, na jaké výzvy vyjíždí lékař a na jaké záchranář. A tímto projektem se to trošku prolíná. Stále jsou jasné indikace, na které vyjíždí lékař, nicméně trošku do jeho kompetencí a do těch záležitostí začnou zasahovat tito specialisté,“ říká Klára Beranová, náměstkyně pro léčebně preventivní péči ZZS SČK.

„Tento projekt děláme s ohledem na budoucnost. My nečekáme, že by se v urgentní medicíně navýšil počet kvalifikovaných lékařů do budoucna a na to reagujeme již teď, aby nás to v budoucnosti nezaskočilo,“ dodává Pavel Rusý, ředitel ZZS Středočeského kraje.

Zdravotnický záchranář pro urgentní medicínu může tedy v některých případech lékaře zastoupit a zlepšit tak dostupnost lékařů pro zásahy u nejvážnějších případů. S využitím specialistů urgentní medicíny se počítá především u dopravních nehod nebo situací s více pacienty.