Praha 2 letos chystá revitalizaci parků a obnovu zeleně

Praha 2 hodlá v roce 2022 značně investovat do revitalizace parků a obnovy zeleně na území městské části. Pro letošní rok vyčlenila z rozpočtu na péči o veřejná prostranství a zeleň 98, 47 milionu korun.

„Půjde to do celé řady parků. A to jak na stavební úpravy, to znamená úpravy cest, vsakovací galerie a takovéto věci. A rekonstruují se parky už od roku 1997, dejme tomu, nebo 1996. Tehdy ty parky vypadaly naprosto strašně. Dneska už to vypadá jako v 21. století,“ říká Václav Vondrášek, místostarosta MČ Praha 2.

Opravy aktuálně probíhají mimo jiné na náměstí Míru, které prochází celkovou revitalizací. Během letošního roku by měla být práce dokončena také v Riegrových sadech.

„Bude tam galerie, budou tam pítka, pumpa se tam bude rekonstruovat. Zboří se provizorní zařízení staveniště a bude vybudován vstup do Rajské zahrady,“ komentuje Václav Vondrášek, místostarosta MČ Praha 2.

Dalším projektem je rekonstrukce vodního prvku v sadech Svatopluka Čecha.

„Tam se budou moct občané proběhnout skrz stříkající vodotrysky a když si zují boty, tak pod vodou přečíst texty Svatopluka Čecha. Dělá se volnočasový areál na Folimance. A když už jsem u Folimanky, tak tam jsme před lety slíbili, že Folimanku propojíme s albertovskými stráněmi. Takže jsme tam už kdysi postavili schodiště přes Bastion a přes rekonstruovanou Ztracenku. Letos se zprovozní cesta přes pozemky Univerzity Karlovy na albertovské schody, takže tím plníme dávný slib,“ dodává Václav Vondrášek, místostarosta MČ Praha 2.

Praha 2 letos zvelebí i další veřejná prostranství na území městské části. Návštěvníci parků se tak mohou těšit na nová romantická zákoutí, zrekonstruované cesty parků, obnovené vodní prvky, doplněný mobiliář o chybějící lavičky a koše a samozřejmě i na zcela nové funkce některých parků. Investice ale poputují i na běžnou údržbu veřejné zeleně, čištění chodníků či na dosadbu stromořadí.