Magistrát podpořil podnikatele zasažené pandemií covidu

Praha vyhlásila v loňském listopadu Program slev pro podnikatele. Ten se týkal těch podnikatelů, kteří sídlí v provozovnách v majetku hlavního města Prahy a jejich provoz omezilo šíření nemoci covid-19 a vládou schválená opatření. Celkově se do projektu zapojilo přes 170 žadatelů a magistrát poskytl slevy ve výši několika desítek milionů.

„Ty slevy se poskytovaly v rámci tří období, to znamená s ohledem na to, kdy běžel který vládní program, jedna výše slev se dávala za období 1. 1. do 30. 4. 2021, ta další běžela od 1. 5. do 30. 6. 2021 a od 1. 7. do 30. 11. 2021,“ řekl Jan Chabr, radní hl. m. Prahy.

Praha na metodice spolupracovala s mezinárodní sítí poradenských společností.

„Byly zde vybrány jednotlivé druhy provozoven, jednak v tom prvním období, to bylo, zdali byly provozovny zavřené a nebo otevřené. V těch dalších jsme již měli kategorii stravování a pohostinství, ubytování a ostatních provozoven sloužících k podnikání a ještě bylo rozlišeno, zdali se dané provozy nachází v centru a nebo se nachází mimo centrum. Výsledkem tohoto celého je 174 oprávněných žadatelů a celková výše poskytnuté slevy ve výši 70 588 265 korun,“ řekl Jan Chabr, radní hl. m. Prahy.

O slevu na nájemném ale mohly žádat pouze vybrané podniky. Nesměly být v žádném soudním sporu či rozhodčím řízení, dále musely provozy splňovat označení provozoven, nemohly dlužit za nájem a také nesměly jednostranně ukončit nájemní smlouvu.