Kraj má pracovní skupinu pro nakládání s odpady

Středočeský kraj bude mít pracovní skupinu pro nakládání s odpady. Ta bude mimo jiné pomáhat obcím se zajištěním stabilního a udržitelného odpadového hospodářství, zejména při nakládání s komunálními odpady.

„Ta pracovní skupina je složená ze zástupců kraje, ze zástupců odborné veřejnosti na toto téma a také ze zástupců obcí. Je to pracovní skupina, která má primárně pomáhat obcím, protože zde máme nový zákon o odpadech, kde od roku 2030 nebude možné skládkovat. A ty obce se na to musí připravit, musí změnit své nakládání s odpady a podobně. Tak my chceme, tady na krajské úrovni, sloužit jako koordinátor nebo pomoci těm obcím, třeba ve sdílení know-how, dělání různých brožurek nebo různých školení a workshopů tak, abychom s tím obcím pomohli,“ říká radní středočeského kraje, Jana Skopalíková.

Ve Středočeském kraji již pracovní skupina pro nakládání s odpady fungovala od roku 2014. Vznikla především z důvodů přijetí novely zákona o odpadech, který zvýšil požadavky na třídění a recyklaci komunálních odpadů a rovněž zásadně omezil skládkování komunálních a využitelných odpadů s úplným zákazem od roku 2024. Nově vzniklá pracovní skupina má před sebou první zasedání, které se uskuteční během několika dní.

„První zasedání této pracovní skupiny v tomto volebním období bude na konci března, takže uvidíme. Máme tam i právě zástupce obcí, tak já doufám, že to bude propojení právě i na ně a že tam bude docházet i k získávání nějakých podnětu třeba z toho území od obcí,“ říká radní středočeského kraje, Jana Skopalíková.

Veškeré závěry pracovní skupiny budou obsaženy i v aktualizovaném Plánu odpadového hospodářství Středočeského kraje.