Kraj pomocí georadaru zjišťuje deformaci vozovek

Most na silnici 268 u Mnichova Hradiště. Denně tady projedou stovky nákladních aut. Samotný most zde stojí od roku 2011, předpolí mostu ale již desítky let. Krajská správa a údržba silnic v současné době zjistila, že právě předpolí se začalo propadat.

„Tato situace je daná historicky. Ta stavba byla prováděna před nějakými třiceti lety. Důvod budeme dnes zjišťovat za pomoci firmy Viakontrol,“ řekl Tomáš Pecka, silniční technik KSÚS.

„Budeme hledat veškeré anomálie, budeme hledat konstrukční uspořádání, tedy typy jednotlivých materiálů. Cílem je najít tu případnou závadu, která vede ke stavům, které se zde dějí. Budeme využívat zařízení georadar, což jsou georadarové antény. Dnes budeme používat dvě. Kombinace těchto antén nám umožní prosvítit tu konstrukci do hloubky cca 5 – 6 metrů,“ řekl Petr Neuvirt, jednatel a ředitel spol. Viakontrol.

„Vítám vás tady v našem diagnostickém voze. V tuto chvíli zahajujeme měření. Měřit se dá v rychlosti až do 60 kilometrů v hodině bez jakéhokoliv vlivu na kvalitu výstupu. Máme tady několik monitorů, za pomoci kterých se celé zařízení ovládá. Tady vepředu je vidět monitor, který ovládá samotné georadary. Zde je potom monitor, který ovládá laser scan a ovládá kamerové záznamy,“ řekl Jan Sedláček, Viakontrol.

Před šesti lety se již vozovka zpevňovala pomocí zátěžových štěrkových lavic, aby nedocházelo k jejímu propadání a ujíždění svahu. Výsledkem dnešního měření pomocí georadaru by měl být návrh opravy.

„V současné době pokles nivelety vozovky, která zvyšuje nebezpečnost na tomto úseku, řešíme tak, že asfaltovým souvrstvím navýšíme v těch místech propadu tu niveletu. Nicméně není to trvalé řešení,“ řekl Tomáš Pecka, silniční technik KSÚS.

Podobný problém trápí silničáře i na nedalekém mostě v obci Hoškovice.