Dostavba Pražského okruhu je zase o něco blíž

Už jedenáctým rokem se vozíme po Pražském okruhu mezi dálnicemi D1 a D5. Od té doby se mluví o zbývajících úsecích, které by z okruhu udělaly opravdu okruh, tedy tak, aby se dalo objet celé hlavní město bez nutnosti zajíždět do centrální části. Zdá se, že jsme se po letech dostali do dalšího kroku, který uspíší stavbu potřebného úseku 511 mezi Modleticemi a Běchovicemi.

„My jsme dnes odsouhlasili výkup pozemků v té, řekněme, nejdůležitější části, okolo mimoúrovňové křižovatky Dubeč, kde ta mimoúrovňová křižovatka má dvě patra. Tím pádem hlukem a emisemi bude zasahovat do obydlené zástavby Běchovice 2. Tam byly také ty největší protesty proti této stavbě. Tím, že pozemky vykoupíme, tak tam můžeme vybudovat zelený val, který výškově ochrání tu zástavbu právě od emisí i od hluku a odcloní intenzitu té dopravy,“ vysvětlil Adam Scheinherr, náměstek primátora.

Vykoupené pozemky, za které město zaplatilo 109 miliónů korun, tvoří jednu pětinu z potřebných. Ty zbývající má Praha v plánu vykoupit co nejdříve. Důležitou podmínkou pro kolaudaci, dostavěné části okruhu, je výstavba hasičské a záchranné stanice, a to nejen kvůli dvěma tunelům, které na dostavovaném úseku vzniknou, ale také kvůli rychlejším zásahům v okolí. Nové stanoviště vzniknou na městském pozemku v Běchovicích.

„My tady jsme dnes schválili záměr přípravy výstavby takové hasičské stanice, včetně záchranky, která je podmínkou pro kolaudaci toho úseku právě z bezpečnostního hlediska. Město to bude stát přibližně osm miliónů korun. My připravíme veškerou dokumentaci, včetně všech finálních povolení. Poté předáme tu dokumentaci Ředitelství silnic a dálnic, a to tu stanici, tedy hasičárnu, včetně záchranky, na místě postaví,“ popsal Petr Hlubuček, náměstek primátora.

„Pražská záchranka má výjezdové stanoviště v Běchovicích ve své schválené koncepci. Dostalo se to tam, konkrétně do tohoto místa, v návaznosti na nabídku hasičů, tak jako je to v jiných místech. Vlastně operovat ze společného místa. To znamená, že vlastně nejvýhodnější je i projektovat společně,“ dodala Milena Johnová, radní pro oblasti sociální a zdravotnictví.

Nová část okruhu má být 12 kilometrů dlouhá a podle plánů Ředitelství silnic a dálnic bychom se poprvé z Modletic do Běchovic mohli svézt v roce 2026.