Středočeský kraj myslí na své seniory

Krajský úřad Středočeského kraje hostil tradiční setkání hejtmanky Středočeského kraje s členy Krajské rady seniorů. Setkání se konalo při příležitosti Mezinárodního dne seniorů.

„Bylo spíše o tom, abychom si zhodnotili spolupráci, abychom poznali jednotlivé členy z organizací, kterých je celkově ve Středočeském kraji více než čtyři tisíce,“ uvedl Martin Hrabánek, radní Středočeského kraje.

„Letošní rok byl pro nás prvním rokem spolupráce. Setkali jsme se s paní hejtmankou na jaře letošního roku a vypracovali jsme si plán spolupráce v určitých některých bodech, který jsme už částečně splnili,“ zmínil Miloslav Vajs, předseda Krajské rady seniorů Středočeského kraje.

V rámci setkání představili, jednotliví zástupci, aktivity konkrétních organizací. Měli ale taktéž možnost diskutovat o dalších návrzích, týkajících se možné spolupráce.

„Já jsem velmi ráda, že dnešní senioři nejsou ti, kteří jsou doma a vlastně jsou úplně opuštění a nemají žádnou náplň. Ale naopak, že to jsou velmi aktivní lidé, kteří se věnují spoustě věcí, spoustě aktivit, pořádají společenské akce, cestují, pořádají sportovní akce, sázejí stromy, sázejí růže v Lidicích, a tak dále. Takže z toho mám velkou radost. Samozřejmě se je jako kraj snažíme podporovat,“ konstatovala Petra Pecková, hejtmanka Středočeského kraje.

Aktivní spolupráce se týká, mimo jiné, například akce Babička roku Středočeského kraje, či oblíbeného Běhu míru Kladno – Lidice. V plánu jsou pochopitelně i další aktivity.

„Jsme domluvení, že budeme mít setkání, kde začneme plánovat kalendář akcí na příští rok a doufám, že ten kalendář bude i bohatší, než v letošním roce, který je přece jenom ještě částečně ovlivněn covidem,“ doplnil Martin Hrabánek, radní Středočeského kraje.

V rámci setkání byly taktéž oficiálně předány pamětní listy hejtmanky Středočeského kraje a senioři si odnesli i upomínkové, dárkové předměty.