Kostel v Lánech je po kompletní rekonstrukci otevřen

V půlce července byl, po kompletní rekonstrukci, pro veřejnost otevřen kostel Nejsvětějšího Jména Ježíš. Ten se nachází ve středočeských Lánech. V prvním patře je propojen s východním křídlem zámecké budovy, která už sto let slouží jako sídlo českých prezidentů.

„Dalo by se říci, že kostel byl opraven opravdu od podlahy až ke stropu. Takže ta rekonstrukce zahrnovala jak opravu fasády, střechy, krovu, podlahy, tak samozřejmě také terénu okolo kostela. Byly demontovány, a v podstatě zrestaurovány, veškeré umělecké prvky v interiéru. Mobiliář. A samozřejmě bylo také zařízeno nové odvětrávání,“ konkretizovala Tereza Krušinová – průvodkyně.

Kostel založila v roce 1748 Marie Anna z Fürstenbergu a původně ho založila jako zámeckou kapli.

„Nicméně samozřejmě vidíte, že na zámeckou kapli je to takový veliký prostor, a to proto, že ta zakladatelka sama si přála, aby to nebyla jenom zámecká kaple pro obyvatele zámku, ale aby sem mohli přijít i obyvatelé celého lánského panství. A v podstatě už při tom založení myslela na to, že by se ten kostel stal i farním kostelem. Což se tedy vyplnilo až o sto let později,“ popsala Tereza Krušinová – průvodkyně.

Kostelní výzdoba pak napovídá, že je zde uctíván kult Svaté rodiny a především Lánského Jezulátka.

„To uctívání Ježíška je dáno vazbou na Pernštejny, protože  Fürstenbergové byli spřízněni s Pernštejny, a právě v rodině Pernštejnů se vyskytovala ta soška slavná, která je dnes umístěna v kostele Panny Marie Vítězné. My tady tu sošku, ne tedy tu stejnou, ale naší lánskou, máme umístěnu na hlavním oltáři. Samořejmě kněžna zadala tu výzdobu samým významným umělcům. Takže přímo ta soška toho Lánského Jezulátka, které vidíte na tom oltáři v prosklenné schránce je od Richarda Práchnera,“ upozornila Tereza Krušinová – průvodkyně.

Návštěvníky kostela, ale určitě zaujme i obraz Lánského Jezulátka, jehož autorem je Josef Vojtěch Helich.

„Krom toho, že tam tedy vidíme to samotné Jezulátko, které nesou na nebesích tři andělé, tak je tam také vyobrazení lánského zámku, protože to bylo takovým zvykem malíře Helicha, že zobrazoval na svá díla ten kostel nebo ten zámek, pro které to dílo bylo určeno. A my ho tam ten zámek vidíme ještě v té původní podobě, před poslední rekonstrukcí, takže máme možnost si porovnat, jak ten zámek vypadal dříve, a jak vypadá teď,“ dodala Tereza Krušinová – průvodkyně.

Kromě klasických prohlídek můžete do kostela Nejsvětějšího Jména Ježíš dorazit i na pravidelné bohoslužby. Ty se konají každou neděli od 15 hodin.