Kraj navštívil další očkovací centra

Vedení kraje dalším dnem pokračovalo ve své cestě po očkovacích centrech. Chce tak osobně poděkovat za nasazení pracovníků během rozjíždění a následném plném fungování očkovacích center v kraji. Tentokrát vedení zavítalo do Nymburka, Městce Králové, a také do očkovacího centra v Říčanech.

„Takové tour de očkovací centrum máme už potřetí, protože těch očkovacích center je ve Středočeském kraji dvacet dva, a to se opravdu nedá s tou rozlohou kraje objet za jeden den. Takže už jedeme s panem radním potřetí a cílem je jediné. Poděkovat personálu očkovacích center. Máme pro ně jen takovou svačinu, což jsou potravinářské produkty, které získaly cenu Potravina roku Středočeského kraje. Současně jsou to poukázky pro rodinné vstupné do středočeských galerií, muzeí a skanzenů,“ konstatovala Petra Pecková, hejtmanka Středočeského kraje.

Ve všech dvaceti dvou očkovacích místech v kraji se stále pokračuje v očkování, a to až do konce srpna. V září by pak měly prostory velkokapacitních center opět sloužit původním účelům. Během těchto dalších návštěv center, byla také ve Středočeském kraji podána miliontá očkovací dávka.

„Přes čtyři sta dvacet tisíc našich spoluobčanů máme kompletně doočkovaných. Nicméně Středočeši jako takoví. Jsou naočkováni daleko více. Je to přes milión dvě stě tisíc z prvních podaných dávek obyvatelům Středočeského kraje. Takže já osobně hodnotím průběh očkování ve středních Čechách jako velmi zdařilý. Myslím si, že v těch číslech se držíme na lepším průměru,“ uvedl Pavel Pavlík, radní Středočeského kraje .

Středočeský kraj očekával pokles v dodávkách vakcín během letních měsíců, vytvořil proto menší zásobu, kterou v tuto chvíli rozpouští. Očkování tak může dále probíhat bez větších komplikací. Také ve Středočeském kraji nicméně zaznamenali pokles zájmu o očkování u veřejnosti.