Orionka může sloužit kultuře nebo sociálním službám

Historicky a architektonicky významný areál Vozovny Orionka by se měl dál rozvíjet. Areál v Praze 10 je za poslední dekádu takřka nevyužívaný. To by se brzy mělo změnit. Praha plánuje objekt od dopravního podniku odkoupit.

„Jedná se o tři veliké haly a zázemí pro tyto haly a už téměř rok pracujeme na popsání toho, co by v tomto areálu mohlo být, jak by mohl fungovat. Samozřejmě dbáme na to, aby byl i ideálně soběstačný,“ řekla Hana Třeštíková, radní hl. m. Prahy.

Na místě by mohl vzniknout prostor pro uměleckou a gastronomickou scénu pod širým nebem, případně i komunitní zařízení zahrnující program pro seniory a děti.

„Tím, že najdeme různé kulturně – společenské aktivity doplněné komerčními aktivitami a vlastně ten areál – tam bychom chtěli vysoutěžit jednoho provozovatele, který se o to bude starat,“ řekl Adam Scheinherr, náměstek primátora hl. m. Prahy.

Do konce roku by pak mělo být jasné, jakým způsobem se Vozovna Orionka promění a jaké služby pro veřejnost zde vzniknou.

„Bude záviset na tom záměru, který tam zvítězí, jak dlouhou dobu bude potřebovat k nějaké nezbytně nutné rekonstrukci. Kdyby šlo vše tou optimální variantou, tak možná už můžeme mít něco v příštím roce,“ řekl Jan Chabr, radní hl. m. Prahy.

Hlavní město Praha rovněž počítá se zastoupením funkce, která bude připomínat bývalé využití objektu jako vozovny tramvají a trolejbusů.