Praha má novou strategii bydlení

Praha má plán, jak zlepšit bytovou situaci v metropoli. Radní totiž na svém jednání schválili po 17 letech novou strategii bydlení. Tato strategie by měla pomoci k dostupnějšímu bydlení a skládá se z celé řady bodů.

„Já bych za sebe vypíchl založení Pražské developerské společnosti a to paradigma, že neprodáváme pozemky, ale přidáváme jim tu přidanou hodnotu prací města. A druhou – otevřená, suverénní a sebevědomá spolupráce a koordinace se soukromými investory v území,“ řekl Petr Hlaváček, náměstek primátora hl. m. Prahy.

Strategie také jasně určuje, že by se městské byty neměly privatizovat a měly by zůstat v majetku města.

„Naopak chceme začít ve větší míře stavět městské byty, což je věc, kterou město přes 10 let nedělalo a ambice dostat se konkrétně do roku 2030 do stavu, kdy město bude stavět alespoň 500 bytů ročně,“ řekl Adam Zábranský, radní hl. m. Prahy.

Po vzoru zahraničních měst bude také Praha při výstavbě bytů od developerů požadovat část bytového fondu pro sociální bydlení. Předseda Výboru pro bydlení pak celou strategii popsal metaforou.

„Jako kdyby to bylo kormidlo, kterým jsme dnes otočili kurz jiným směrem. Ten materiál je asi poprvé v historii Prahy takhle komplexní, zabývá se nejen tou stránkou, kde byty město získá, ale také jak je má udržovat a případně distribuovat,“ řekl Pavel Zelenka, předseda Výboru pro bydlení ZHMP.

Dokument se věnuje třeba také problematice Airbnb, kdy navrhuje snížení počtu bytů na této platformě z více než 11 000 na 5 000.