Prvňáci z Prahy 11 se letos zapisují elektronicky

Zápisy do 1. tříd základních škol probíhají v Praze 11 letos elektronickou formou. Ta se osvědčila už v loňském roce, kdy podobným způsobem přihlašovali rodiče své děti do mateřských škol.

„My vlastně pokračujeme v tom pilotním projektu, který jsme začali v loňském roce a to byly pilotní zápisy do mateřských škol elektronickou formou, teď budeme pokračovat se základními školami. Ono to bylo v plánu bez ohledu na tu covidou situaci, která to akorát podpořila. Pokračujeme v tom, co jsme nastavili loňský rok a zapojujeme do toho ty základní školy,“ řekla Zuzana Ujhelyiová, radní MČ Praha 11.

Cílem elektronického přihlášení je především snaha zjednodušení zápisů. A to jak pro rodiče, tak i školy.

„U těch mateřských školek to byla snaha o sjednocení systému, aby se vyřadily duplicity, aby rodiče mohli sledovat stav té žádosti a bylo to jednodušší pro všechny. To samé by mělo být i v rámci těch základních škol, zjednodušení pro rodiče, pro ředitele. Pak tam přichází i na řadu ta situace, že by byla potřeba ty děti před tím nástupem do té školy vidět, ale to nešlo loni, ani letos,“ řekla Zuzana Ujhelyiová.

Slova radní pro oblast školství potvrzují i ředitelé škol.

„Ta největší výhra je usnadnění administrativy školám a samozřejmě mnohem komfortnější přístup k tomu zápisu pro rodiče. Jde o to, aby se s tím včas seznámily jak školy, tak rodiče a aby byl dostatek času to použít tak, jak se má,“ řekl Pavel Kopečný, ředitel ZŠ Květnového vítězství.

Podávat přihlášky do škol je možné několika způsoby. Vše je přehledné a jednoduché.

„Já si to vyzkouším jako rodič, protože také budu hlásit dceru do základní školy. Je možné to podávat datovou schránkou, je možné to dát i písemně do dané základní školy a rodiče prostě vyplní formulář, přiloží ty potřebné dokumenty a pak už to pracuje samo,“ řekla Zuzana Ujhelyiová,

Odevzdat potřebné formuláře je možné také prostřednictvím emailu, poštou či osobně. Podrobnější informace jsou na webových stránkách Prahy 11.