Den: 6. 10. 2021

ZŠ U Krčského lesa má nové hřiště

Po pětiměsíční rekonstrukci má ZŠ U Krčského lesa nové multifunkční hřiště. Za generální opravou stojí městská část Praha 4, která do ní investovala více než pět miliónů korun.

Senioři se vrátili do školních lavic

Centrum celoživotního vzdělávání nabízí širokou škálu přednášek pro seniory. Ti si mohou vybrat ze dvou základních programů, kterými jsou Univerzita volného času a Centrum zdravého stárnutí.

V Brožíkově síni byly uděleny Ceny Prahy 1

Staroměstská radnice opět hostila udílení Cen Prahy 1. Ty jsou předávány významným osobnostem, které mají k historickému centru vřelý a pozitivní vztah, a které svou činností a výslednými díly přispívají k českému uměleckému i vědeckému dědictví.

Muzeum pražského vodárenství opět otevře své brány

Pražské vodovody a kanalizace nechají letos jediný den nahlédnout do Podolské vodárny, která je v provozu již 92 let. Během dne otevřených dveří budou připraveny komentované prohlídky a návštěvníci tak budou moci nahlédnout i do prostor, které jsou běžně veřejnosti nepřístupné.