Rubrika: Středočeský kraj

V Sázavě vznikne provizorní most přes řeku

Dopravní spojení přes řeku Sázavu ve stejnojmenném městě bude dočasně zajišťovat provizorní most. Ten stávající je totiž v nevyhovujícím stavu a čeká ho demolice, na kterou následně naváže stavba zcela nového přemostění. Provizorní most je aktuálně na místě budován, samotné stavbě ale předcházely složité projekční přípravy. „Máme tady velmi složité geologické

V Poděbradech se konal Sportovní den mládeže

V Poděbradech byl zahájen už třetí ročník Sportovního dne mládeže. Soutěž každoročně láká velké sportovní talenty, které mají možnost utkat se o postupová místa do velkého finále. „Jedná se už o třetí ročník této národní sportovní soutěže, do které je zapojeno 250 obcí a převážně škol, protože já vše domlouvám

Středočeská záchranka zvyšuje odbornost záchranářů

Zdravotnická záchranná služba Středočeského kraje zapojila od 1. dubna do provozu zdravotnické záchranáře urgentní medicíny. Ti budou moci na základě doplněného vzdělání poskytnout pacientům v terénu specializovanou péči. „Doposud je jasně strukturované, na jaké výzvy vyjíždí lékař a na jaké záchranář. A tímto projektem se to trošku prolíná. Stále jsou jasné indikace,

GASK má ve své správě repliky korun

Již v roce 2009 pořídil Středočeský kraj kopii Svatováclavské koruny. O sedm let později k ní přidal i repliku císařské koruny Svaté říše římské. Oba exponáty byly svěřeny do úschovy Galerie Středočeského kraje. Středočeští radní ale rozhodli, že repliky korun dostane galerie do své správy a hospodaření.

Kraj má pracovní skupinu pro nakládání s odpady

Pomáhat obcím se zajištěním stabilního a udržitelného odpadového hospodářství, zejména při nakládání s komunálními odpady, je cílem nové pracovní skupiny Středočeského kraje. Její vznik souvisí také s chystanými změnami pravidel, kdy by podle nového zákona o odpadech neměl od roku 2030 žádný využitelný odpad končit na skládkách.

Kraj pomocí georadaru zjišťuje deformaci vozovek

Jak vyřešit problém propadání předpolí mostů? To se díky moderním technologiím snaží zjistit Krajská správa a údržba silnic. Naše kamera vyrazila s týmem přímo do terénu a v následující reportáži vás necháme nahlédnout do detailů této zajímavé operace.